2011, ഓഗസ്റ്റ് 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലിയച്ചനും........

undiഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലിയച്ചനും എന്ന ചിത്രപുസ്തകം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നു തീര്‍ച്ച. കഥാകവിത എന്ന പുതിയ ആഖ്യാനശൈലിയാണ് ഇതില്‍ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം അനുവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി ആര്‍ രാജേഷിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള്‍ കഥയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ മിഴിവേകുന്നു.കൌശലം കൊണ്ട് ഏതു പുലിയേയും കീഴടക്കാം എന്ന കഥയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആര്‍ത്തിയും ചതിക്കാനുള്ള ത്വരയും അവസാന ചോദ്യത്തിലൂടെ കുട്ടികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വയ്ക്കാന്‍ പുസ്തകം തയ്യാറാകുന്നു.
ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും നെയ്യപ്പം തിന്നാന്‍ കൊതിയായി. അവര്‍ നെയ്യപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ള വിറകിനായി കാട്ടിലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെ വച്ചു പുലിയച്ചന്‍ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അതിനുള്ള നന്ദിയായി ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യപ്പത്തിന്റെ പങ്ക് പുലിയച്ചന് കൊടുക്കാമെന്നു വാക്കു പറയുന്നു. പുലിയച്ചന്‍  തിന്നാല്‍ കൊതിയോടെ വരുമ്പോള്‍...പിന്നെ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് വായിച്ചു തന്നെ അറിയണം.