2011, ഫെബ്രുവരി 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

76. മുത്ത്‌ മൊഴികള്‍

കേരള ശസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  പി കെ  ഗോപിയുടെ കുട്ടിക്കവിതാ  സമാഹാരമാണ് മുത്ത്‌ മൊഴികള്‍ .പ്രസാധക കുറിപ്പിലെ വാക്കുകളെ ശരി വെയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ഓരോ ചെറു കവിതകളും .
 പൂക്കള്‍  എന്ന കവിത നോക്കു......

മത്ത പൂവേ ,നിന്നെക്കാണാന്‍ 
ചിത്ര തുമ്പി വരുന്നുണ്ടേ 
അരളിപുവേ , നിന്നെക്കാണാന്‍ 
കരി വണ്ടോന്നു   വരുന്നുണ്ടേ
തകര പുവേ ,നിന്നെക്കാണാന്‍  
കുരിവികള്‍ പാടി  വരുന്നുണ്ടേ  
 പനിനീര്‍ പൂവേ ,നിന്നെക്കാണാന്‍  
ശലഭം തേടി വരുന്നുണ്ടേ
കൊന്നപ്പുവേ നിന്നെക്കാണാന്‍ 
മഞ്ഞക്കിളികള്‍ വരുന്നുണ്ടേ
പ്ലാസ്റ്റിക് പുവേ   നിന്നെക്കാണാന്‍
....................................................
ഇതിലെ അവസാന വരികള്‍ 
നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന  ഉത്തരം എന്താവും
കവിത  രചനയുടെ  പുതിയ  പാഠങ്ങള്‍ പരിചയ പ്പെടുത്തുന്നതിനും മുന്നേറുന്ന തിനും   ഇതിലെ  രചനകള്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളില്‍  ഉപയോഗപ്പെടുത്താം    .