2017, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

ഇലഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ പറഞ്ഞത്

ഇലഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ പറഞ്ഞത്
പി.വി.വിനോദ് കുമാർ
ചിത്രീകരണം
വിജയകുമാർ നെയ്യാറ്റിൻകര
പ്രസിദ്ധീകരണം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷ
ത് .


പരിഷത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകപ്പൂമഴയിലെ ഒരു പുസ്തകമാണിത്.
വീവി പക്ഷിയുടെ പാട്ട് കേട്ടുണർന്ന് മരങ്ങളിൽ പൂക്കൾ നിറയുന്നു. പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ ഇലഞ്ഞി മുത്തച്ഛൻ കൊക്ക് നൽകുന്നു.കാലം മാറി മരങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. പഴം തിന്നാൻ കൊക്ക് മാറ്റി നൽകി ഇലഞ്ഞി മുത്തച്ഛൻ .പഴക്കാലം പോയപ്പോൾ മരച്ചുവട്ടിൽ വിത്തുകൾ നിറഞ്ഞു .'പഴം തിന്നാൻ കിട്ടിയ കൊക്കുകൾ കൊണ്ട് വിത്ത് കൊത്തി പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും മാറി വന്നപ്പോൾ വീവിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരും. പറയുക മാത്രമല്ല കാണിച്ചും തരും. മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.


കുട്ടികളുടെ ഭാവനയും സർഗാത്മകതയും ആകാശത്തോളം സ്ത്രത്താൻ പര്യാപ്തമായ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണിത്.പുതിയ കഥകൾ പറയാൻ പുതിയ ഭാവനകൾ ചിറക് വിരിയിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗം സഹായിക്കും
.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ