2014, ഫെബ്രുവരി 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

3.അമ്മക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂള്‍.പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടി അമ്മയുടെ സ്കൂളിനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ലഘു നോവലാണ് അമ്മക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂള്‍.കെ ഐ ബീന രചിച്ച ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്.ടി ആര്‍ രാജേഷ് വരച്ച മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങള്‍ പുസ്തകത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നു.

നിയന്ത്രണങ്ങളും വിലക്കുകളുംനിറഞ്ഞ സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പു.ഒരു ദിവസം സ്കൂള്‍ ബസ്സ് കിട്ടാതെ അവന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.ടെലിവിഷന്റെ മുന്‍പില്‍ നിന്നും സ്വപ്നത്തിന്റെ ലോകത്ത് അവന്‍ എത്തുന്നു.അമ്മയില്‍ നിന്ന് പലപ്പോഴായി കേട്ട സ്കൂള്‍ അനുഭവങ്ങളും നാട്ടിടവഴികളുമാവാം അപ്പുവില്‍ ഇത്തരമൊരു സ്വപ്നം സൃഷ്ടിച്ചത്.

അമ്മക്കുട്ടി നാട്ടിന്‍ പുറത്തുകാരിയാണ്.അവളുടെ ബാല കൗതുകങ്ങള്‍ അത്ഭുതത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അപ്പുവിലൂടെയാണ് നോവല്‍ വികസിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങള്‍ രസകരമായും ഹൃദ്യമായും വിവരിക്കുന്നു.മഞ്ഞക്കടലിലെ മഞ്ഞത്തിരകള്‍ നെല്‍പ്പാടങ്ങളും നെല്‍ വയലുകളും അന്യമായവര്‍ക്കും സ്മരണയിലുളളവര്‍ക്കും മനസ്സിന് കുളിര്‍മ നല്കും.നെല്‍ക്കൂമ്പ് കുടിക്കലും നോക്കുകുത്തിയോടുളള വഴക്കിടലുംഅടി കിട്ടാതിരിക്കാനുളള കളളിമുളള് വിദ്യയുമെല്ലാംപോയ കാലത്തിന്റെ രസകരമായ വായന നല്‍കും.സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിന്റെ സ്വതന്ത്ര്യവും അവിടെ അഭ്യസിക്കുന്ന സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ബാല പാഠങ്ങളും പുസ്തകം പറഞ്ഞുതരും.

ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങള്‍ നഷ്ടമായ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്ഈ നോവല്‍ മികച്ച അനുഭവം നല്‍കും.സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുവാനുളള മാതൃക പുസ്തക വായന നല്കും.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ