2011, ജനുവരി 29, ശനിയാഴ്‌ച

66മാ ണിക്യാ ച്ചെമ്പഴുക്ക

പാട്ടു പാടാനും കവിത ചൊല്ലാനും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടമാണ് .പക്ഷെ അവര്‍ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കവിതകളില്‍ ഏറെയും അവര്‍ക്ക് വഴങ്ങുന്നതല്ല .പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പാടി ഹൃദയത്തില്‍ ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടം നാടന്‍ പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ