2017, ഓഗസ്റ്റ് 13, ഞായറാഴ്‌ച

ദീനാബെനും ഗീർ സിംഹങ്ങളുംദീനാബെനും ഗീർ സിംഹങ്ങളും
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മീരാ ശ്രീറാം, പ്രഭാറാം എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.
ഇടതൂർന്ന പച്ച ഗീർവനങ്ങളുടെ നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന ദീനാ സെൻ മാൽ ധാരി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നയാളാണ്. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വനത്തിൽ മാൻ ,കരടികൾ, മയിലുകൾ, കാട്ടുപന്നികൾ, കുരങ്ങന്മാർ, ആമകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. ഗീർവനത്തിലെ സിംഹങ്ങളും മാൽ ധാരികളും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ്. സിംഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഗിർവന സംരക്ഷണത്തിലൂടെ എന്ന് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നു. യഥാർഥ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ചിത്രകഥാപുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്ന ഈ പുസ്തകം വേനൽപ്പച്ചയ്ക്ക് ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.മലയാളത്തിനൊപ്പം ജംഗ്ലീഷിലും വിവരണം പുസ്തകത്തിന്റെ ഉപയോഗ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു .സിംഹത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ