2010, ഡിസംബർ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

54. മാലുക്കരടികുട്ടികളുടെ ലൈബ്രറി രജിസ്റ്റര്‍ എങ്ങനെയാണു ഔദ്യോഗികമായി എഴുതേണ്ടത് എന്നറിയില്ല .പത്തനംതിട്ട ടൌണ്‍ .SISLPS സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നു .ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട്മൂന്ന് പേജുകള്‍ .സ്കൂളില്‍ നിന്ന് പുസ്തകം എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ മുതല്‍ സ്കൂള്‍ വിടുന്നത് വരെ കുട്ടിവായിച്ച /കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകം ഏതെന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ മനസിലാക്കാം.രെജിസ്റ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ബുക്കുകള്‍എടുത്ത കുട്ടികളുമായി വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞു.അസ്സല്‍ വായനക്കാരനെന്നു ബോധ്യമായി .അവരില്‍ ഒരാളുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നാണ് മാലു കരടി , കിട്ടിയത് .
മാലു കരടി
ഒരു ഹിമ കരടി കുഞ്ഞിന്റെ കഥ .ജീവിത യാത്രയിലെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്ന മാളുവിന്റെ ധീര സാഹസിക പ്രവര്‍ത്തിയാണ് ഉള്ളടക്കം . ഗദ്യ കവിതാ രൂപത്തിലാണ് രചന.മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങള്‍; പുസ്തകത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഇരുത്തുന്നവയാണ് .എല്‍ . പി .ക്ലാസ്സുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ രസകരമായി വായിക്കാവുന്ന പ്രതിപാദന രീതിയാണ്‌ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ