2010, ഡിസംബർ 11, ശനിയാഴ്‌ച

58. പത്ര പ്രവര്‍ത്തനം കുട്ടികള്‍ക്ക്


ഒരു പുസ്തകത്തിന്‍റെ കവര്‍ അതിന്റെ മുഖം ,പുസ്തകത്തിന്‍റെ പേരോ ??? മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി ആവാം .ആളെത്ര നല്ലവന്‍ ആണെങ്കിലും ചിരി ഇല്ലെങ്കില്‍ അവിടേക്ക് അടുക്കുവാന്‍ നമ്മള്‍ മടിക്കും .ചില പുസ്തകത്തിന്‍റെ പേരുകള്‍ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്താറില്ല .'അടിസ്ഥാന പത്ര പ്രവര്‍ത്തനം കുട്ടികള്‍ക്ക്' എന്ന ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുവായന പുസ്തകം പേര് കൊണ്ട് എന്നെ ആകര്‍ഷിക്കാത്ത പുസ്തകം .പക്ഷെ ഉള്ളടക്കം മനോഹരം .പത്ര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ബാല പാഠം ഒരു ബാല വേദി പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രസകരമായി വിവരിക്കുന്നു . നമ്മുടെ ഭാഷാ ക്ലാസ്സില്‍ പത്രങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് പുസ്തക വായന ഊര്‍ജ്ജം നല്‍കും.
കുട്ടിക്കുട്ടത്തിന്റെ കുട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനം "പഞ്ചാരയുമ്മ"എന്ന മാസിക രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഉള്ളടക്ക ത്തിലുടെ പത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളില്‍ സാമാന്യ വിവരം കൃതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ