2010, ഡിസംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

60 . അന്യം നിന്ന ജീവികള്‍പുസ്തക വായനക്ക്ശേഷം കുട്ടികള്‍ നടത്താന്‍ സാധ്യത ഉള്ള വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന രചനകളുടെ സാധ്യതകളില്‍ ചിലത് മലയാലപുഴ KHMLPS ലെ കുട്ടികള്‍ നിര്‍വഹിച്ചതിലോന്നാണ് മുകളില്‍ .അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ജന പി .ആറും ഗായത്രി ജിയും ചേര്‍ന്നാണ് കുറിപ്പ് എഴുതിയത് .
പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്
ജൈവ വൈവിധ്യ വര്‍ഷ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ കടന്നു പോവേണ്ട പുസ്തകം.ഗായത്രിക്കും അന്ജനക്കും ഉണ്ടായതുപോലെ നഷ്ടമാവുന്ന സമ്പത്ത് ഓര്‍ത്ത് ഇടപെടുവാനുള്ള കരുത്ത് പുസ്തകം സമ്മാനിക്കും .അന്യം നിന്ന പക്ഷികള്‍ ,മൃഗങ്ങള്‍ ,സസ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ലളിതമായ ആഖ്യനത്തിലുടെ മുന്ന് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കൃതിയില്‍ വിവരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്ന ആനന്ദങ്ങള്‍ അവന്റെ പ്രവര്‍ത്തിമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭീതിജനകമായ ചിത്രം പുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോള്‍ ഇനിയുള്ളവ കാക്കുവാനുള്ള ദിശ കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു .മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും കുറ്റബോധത്താല്‍ തല താഴ്‌ ത്തി നില്‍ക്കുവാനും ഇടവരുത്തുന്ന വംശ നാശ ചരിത്രം എല്ലാവരിലും സ്വയം മാറാനുള്ള പ്രചോദനം സൃഷ്ടിക്കും .
വായനയില്‍ പുതിയ വഴികള്‍ തേടുന്ന
മലയാലപുഴ KHMLPS ലെ കുട്ടികള്‍ അധ്യാപകര്‍ എന്നിവര്‍ അഭിനന്ദനം അര്‍ഹിക്കുന്നു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ