2011, മാർച്ച് 5, ശനിയാഴ്‌ച

80. കളി പഠിക്കാന്‍ തീപ്പെട്ടി


തീപ്പെട്ടിയും കൊള്ളിയും  നാം നിസ്സാരമായി കാണുന്നവയാണ് .ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിവിധങ്ങളായ പഠന സാദ്ധ്യതകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം   

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ