2011, മാർച്ച് 16, ബുധനാഴ്‌ച

88. വിഡ്ഢികളുടെ സ്വര്‍ഗം

ചില്‍ ട്രെന്‍സ്  ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്‌  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച    വിഡ്ഢികളുടെ സ്വര്‍ഗം  , ശങ്കര്‍  രചിച്ച പുസ്തകമാണ് .അകവൂര്‍ നാരായണന്‍  മലയാളത്തിലേക്ക്  മൊഴി മാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
മനുഷ്യരുടെ വിഡ്ഢി ത്തങ്ങളാണ് ഇതിലെ എല്ലാ ചെറിയ കഥകളുടെയും ഉള്ളടക്കം .ചിന്താ രഹിതമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ജനിപ്പിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങള്‍ ചിരിക്കൊപ്പം  ചിന്തയും ഉണര്‍ത്തും .പുതിയ ജീവിത പാഠ ങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന 12  കഥകള്‍ ഇതിലുണ്ട് .അനുയോജ്യമായ  ചിത്രങ്ങള്‍  കഥകള്‍ക്ക്  ദൃശ്യാനുഭവ   പ്രതീതി  ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.3 ,4  ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വയം വായിച്ചു രസിക്കാവുന്ന പുസ്തകം .
ഒരു കഥ വായിക്കു...................................

...

,          

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ