2011, മാർച്ച് 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

81. വായനയുടെ ലോകം

 കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത്‌  നിര്‍ണ്ണായക സംഭാവനകള്‍  നല്‍കിയ മഹാനാണ് 
 പി.ടി .ഭാസ്കര പണിക്കര്‍.
പി.ടി.ബി.എന്ന ചുരുക്ക പേരില്‍  അറിയപ്പെട്ട  അദ്ദേഹം  മലബാര്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ ആദ്യ  പ്രസിഡന്റ്‌ ആയിരുന്നു. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് ,കാന്‍ ഫെഡ്  എന്നീ  സംഘടനകള്‍ പടുത്തുയര്‍ ത്താന്‍  നേതൃത്വം   നല്‍കി .
 പി .ടി.ബിയുടെ    ഏറെ   വായിക്കപ്പെടാത്ത  പുസ്തകമാണ്   വായനയുടെ ലോകം.
വായിച്ചു വളരാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
കൃതിയാണിത്.
ഭാരതത്തിലെ ഉത്തമ കൃതികളിലേക്ക്‌ 
കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടത്തി വിടാനുള്ള വാതിലായി
ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
വേദങ്ങള്‍ ,ഉപനിഷത്തുകള്‍, രാമായണം
,മഹാഭാരതം ,പുരാണങ്ങള്‍ ,തിരുക്കുറള്‍
,കഥാസരിത് സാഗരം,പഞ്ചതന്ത്രം ,
ജാതക കഥകള്‍,അര്‍ത്ഥ ശാസ്ത്രം എന്നീ കൃതികളിലേക്ക്‌ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയും 
താല്‍പര്യവും പുസ്തകം ക്ഷണിക്കുന്നു.
അനുബന്ധമായി പി .ടി.ബിയുടെ 
 ബാലകവിതകളും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. 
 ജീവന്‍ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് പസിദ്ധീകരിച്ച  ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില 25  രൂപയാണ്.
അദ്ധ്യാപകരും അതുവഴി അവരുടെ
 ശിഷ്യ ഗണങ്ങളും അനിവാര്യമായി  
വായിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം .          

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ