2010, നവംബർ 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

43 . ഇസ്മത്തിന്റെ ഈദ്


ഇസ്മത്തിന്റെ
ഈദ്

കഥാസംഗ്രഹം : മലയാലപ്പുഴ
ജി എല്‍ പി എസിലെ നാലാം ക്ലാസ്സു കാരായ ലക്ഷ്മി ആര്‍. നായര്‍ ,
വിഷ്ണു ,അഖില്‍ മുരളി
എന്നിവരുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌
തയ്യാറാക്കിയത്

നന്മ കാണുക,ചിരിക്കുക,സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഈ ടര്‍ക്കിഷ് കഥയുടെ പുനര്‍ ആഖ്യാനം കുട്ടികളില്‍ എത്തിക്കും പ്രോയിതി റോയിയുടെ മനോഹരങ്ങളും പാശ്ചാ ത്തലത്തിനു യോജിച്ചതുമായ ചിത്രങ്ങള്‍ കഥയ്ക്ക് സിനിമ അനുഭവം ഒരുക്കുന്നു .ആഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം കഥ വായന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‍കും .ഫൌസിയ ഗിലാനി വില്യംസ് രചന നിര്‍വഹിച്ച പുസ്തകം മലയാളത്തിലാക്കിയത് ജി.മോഹനകുമാരിയാണ്‌. ബാലാ സാഹിത്യ ഇന്സ്ടിട്യുട്ടു പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഈ കൃതി .മുന്നിലും നാലിലും പുസ്തകം വിവിധ ഭാഷ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കും .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ