2010, നവംബർ 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

36 . പോസ്റ്റ്‌ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് ഒരു പാര്‍സല്‍


>
.
പ്രകൃതി സ്നേഹം കുട്ടികളില്‍ വളര്‍ത്തുവാന്‍ ഈ കഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം .മനോഹരമായ സംഭവ വിവരണങ്ങള്‍ കുട്ടികളുടെ ഭാഷാ ശേഷികള്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിനു ഉപകരിക്കും ..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ