2010, നവംബർ 28, ഞായറാഴ്‌ച

52. തിരകള്‍


സുഗത കുമാരി ടീച്ചര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി എഴുതിയ മനോഹരങ്ങളായ കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് തിരകള്‍ .ബാല സാഹിത്യ ഇന്‍ സ്ടി ട്യുട്ടു പ്രസിദ്ധീ കരിച്ചതാണ് പുസ്തകം .കുന്നിക്കുരു ,വികൃതി , അണ്ണാന്‍ ,നിറങ്ങള്‍ ,പീലി , കാറ്റ് , പാവാട ,പൂവോരുക്കല്‍ , ഒരുക്കം , നോവിക്കല്ലേ ,ഒന്നുമറിഞ്ഞുട , തിരകള്‍ ,കൂട്ട് കൃഷി എന്നിവയാണ് കവിതകള്‍ .ഇവയില്‍ ഏറെയും പാഠ പുസ്തകങ്ങളിലുടെ മലയാളത്തിന്റെ ചില തലമുറകള്‍ ഇതിനകം പഠി ച്ചവയാണ് .കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നവയാണ് കവിതകളിലെ വരികള്‍ .സ്വയം കുട്ടിയായി മാറി കവയത്രി കാണുന്ന ലോക കാഴ്ചകള്‍ കുഞ്ഞിന്റെ ലോകം തന്നെയാണ് .ഈണത്തിലും താളത്തിലും പാടി ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റിയവയാണ് ഓരോ കവിതകളും .
അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും ആവര്‍ത്തിച്ചു എഴുതി കുട്ടികളുടെ കവിത രചിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണും കാതും തെളിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ഓരോ കവിതയും.

പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളില്‍
പല പാഠങ്ങള്‍ക്കും ഇതിലെ കവിതകളെഉപയോഗിക്കാം .കൂട്ടായിപാടുവാനും
പഠിക്കുവാനും പുസ്തകം എല്ലാടീച്ചര്‍ മാരുടെയും പക്ഷത്ത്ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ