2017, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

സുന്ദരൻ മയിൽ

സുന്ദരൻ മയിൽ
നീരേൻ സെൻ ഗുപ്ത
നമ്മുടെ ദേശീയപക്ഷിയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉത്തമമായ പുസ്തകം. മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ വിവരണങ്ങളിലൂടെ മയിൽപുസ്തകം മികച്ച അനുഭവം നൽകും. 


വേണ്ടത്ര പറക്കാൻ കഴിയാത്ത കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ അശ്രദ്ധയോടെ  മുട്ടയിടുന്ന മയിലിനെ സുന്ദരനാക്കുന്നത് അതിന്റെ വാലുകൾ. പുറം കവറിന്റെ ഉൾചിത്രം നിറം നൽകി മനോഹരമാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ഉണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ