2017, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

.മഴത്തുള്ളിയുടെ വീര കൃത്യങ്ങള്‍

വര്‍ണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ചിത്ര കഥാ പുസ്തകമാണ് .മഴത്തുള്ളിയുടെ വീര കൃത്യങ്ങള്‍
 .കുട്ടികളുടെ ജിജ്ഞാസയും  താല്‍പര്യവും പരിഗണിച്ച്  ബാലാ സാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്ത് ഇറക്കിയതാണ് ഈ കൃതി .
മേഘങ്ങളില്‍ പറ്റിപിടിചിരുന്നുകൊണ്ട്  താഴോട്ട് ചാടാന്‍   തീരുമാനിച്ച്  മഴത്തുള്ളി ഭുമിയില്‍ എത്തുന്നു.
 മഴത്തുള്ളികളുടെ വരവിനെ ഓരോത്തരും  സ്വീകരിക്കുന്നു.ചിലര്‍ ശപിച്ചു കൊണ്ടും മറ്റു ചിലര്‍ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടും 
താഴേക്ക്‌ ചാടിയ   മഴത്തുള്ളി കള്‍ മുറ്റത്തും പുരപ്പുറത്തും കുളത്തിലുമായി വീണു.കൈ കോര്‍ത്ത്‌ പിടിച്ചു അവര്‍ ഒഴുകി കടലില്‍ എത്തുന്നു .അവിടെ നിന്ന് സുര്യന്റെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടും മേഘത്തിലെക്കും .
   മഴത്തുള്ളിയുടെ  ഈ ജീവ ചരിത്രത്തിന്    എന്‍. ടി.രാജീവിന്‍റെ കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ  ചിത്രങ്ങളുടെ  ദ്രിശ്യ ചാരുതയുണ്ട്   .  . 
പ്രൈമറി ,പ്രീ-പ്രൈമറി കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന  ഈ പുസ്തകം  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്  ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം .ഭാഷാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ  വിവിധങ്ങളായ സാദ്ധ്യതകള്‍ ഈ ചെറു പുസ്തകം തുറന്നു തരുന്നുണ്ട് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ