2017, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകളും മറ്റ് ഏഷ്യൻ കഥകളും

ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകളും മറ്റ് ഏഷ്യൻ കഥകളും
ബെലീന്ദർ ധനോവ
ചിത്രീകരണം
പൗലിൻ ധനോവ
വിവർത്തനം
മൂർക്കോത്തു കുഞ്ഞപ്പ


വിവിധ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മനോഹരമായ കഥകൾ ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരും. ആദ്യത്തെ കഥ കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഒടിഞ്ഞ ചിറക്. മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ കഥ. ഇളയവൻ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർ ദുഷ്ടർ.ഇൽ ചുങ് എന്ന മൂന്നാമനെ സഹോദരങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. അവന് ഒരു ചിറകൊടിഞ്ഞ പക്ഷിയെ സഹായിക്കുമ്പോൾ സ്വർണം വിളയും കുമ്പളങ്ങ ചെടി ലഭിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് ആർത്തിപൂണ്ട സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളറിയാൻ പുസ്തകം വായിക്കണം.
ഫിലിപ്പൈൻസ്‌ നാടോടിക്കഥയായ കുപിതനായ രാജാവ്, വിധവയുടെ കഴുതുകൾ എന്നിവയാണ് തുടർന്നു വരുന്ന കഥകൾ.
 

മരം കൊണ്ടുള്ള ആന ശ്രീലങ്കൻ ക  യാണ്. വൈക്കോൽ കുപ്പായം അവസാന കഥ.
മറ്റ് നാട്, ജീവിതരീതി എന്നിവയുമായി  പ രി ച യപ്പെടാൻ ഈ കഥകൾ ഉചിതം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ