2017, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

ആര് ഭരിക്കും?ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം വേണോ ?
ക്ലാസ്സില്‍ പല ഭാഗത്തായി നിരത്തിയ പോസ്റ്ററുകള്‍ നോക്കി ടീച്ചര്‍ ചോദിച്ചു
എല്ലാവരും ഉത്തരത്തിനായി ടീച്ചറെ നോക്കി !
"എനിക്കറിയില്ല ,ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് "
ആര് ഭരിക്കും?എന്ന
പുസ്തകം കാണിച്ചു.
"ഞാന്‍ വായിച്ചു നോക്കാം!ടീച്ചറെ "
പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിലര്‍ മേശക്കരുകിലെത്തി .

ആര് ഭരിക്കും?ലോകത്തിലെ ജന്തുക്കള്‍ ആര് ലോകം ഭരിക്കണമെന്ന് കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമായിപക്ഷികള്‍,സസ്തനികള്‍ ,മീനുകള്‍ എന്നിവരെല്ലാം തര്‍ക്കത്തില്‍ .എണ്ണക്കുടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍വിജയിക്കും.ആളെ ക്കുട്ടുന്ന തിരക്കില്‍ എല്ലാവരും പ്ലാ റ്റി പ്പസ് എന്ന ജീവിയുടെ അടുക്കലെത്തിഅതിനു കാരണമുണ്ട് ;അതിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ ഏതു ഗണത്തിലാണ്‌ എന്നുറപ്പിക്കാന്‍ പറ്റാത്തരീതിയിലാണ്‌ .എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കഴിയാന്‍ . . പ്ലാ റ്റി പ്പസ് പറയുന്നു .
ആസ്ട്രലിയന്‍ ആദിവാസ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ രചന നാലാം തരത്തിലെപരിസര പഠന പുസ്തകത്തിന്‌ അനുബന്ട പാഠമാണ് ഈ പുസ്തകം.

,

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ