2010, ഒക്‌ടോബർ 9, ശനിയാഴ്‌ച

13 .പക്ഷിയെ സ്നേഹിച്ച മല


ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷി മലയുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്ന കഥ
ആനന്ദം എന്ന പേരുള്ള കുഞ്ഞു പക്ഷി തന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ കൊണ്ട് വസന്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.കൊടും തണുപ്പില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ മല യ്ക്ക് പുതു ചുറ്റുപാട് ഒരുങ്ങുന്നു .ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരം നേടിയ ഇ കഥ നിരവധി ഭാഷകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . stephen ഐട്കെന്‍ നടത്തിയ മനോഹരവും ആകര്‍ഷകവുമായ ചിത്രീകരണം .ആലിസ്മക്ലെരന്റെ ഈ ജനപ്രിയ കഥ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്കും ഭാവനയുടെ വിശാലമായ ലോകം സൃഷ്ടിക്കും പക്ഷിയെ സ്നേഹിച്ച മല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ