2010, ഒക്‌ടോബർ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

20. 14 ചുണ്ടലികളുടെ വീട് മാറ്റം
ചുണ്ടലികളുടെ
വീട് മാറ്റം

,അച്ഛന്‍,അമ്മ,മുത്തച്ചന്‍ , മുത്തശി മക്കള്‍ എന്നിവരെല്ലാം ചേര്‍ന്നാല്‍ പതിന്നാലു പേര്‍ . ഇവരുടെ വീട് മാറ്റമാണ് കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം . കാസുവോ ഇവാമുറ എന്ന ജപ്പാന്‍ കാരനാണ് രചനയും ചിത്രീകരണവും .കുടുംബം,കുട്ടായി ജോലി ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങള്‍ രൂപികരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം .ഗ്രാമീണ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഏതൊരു കുട്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെടും .ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം രണ്ടു പേജുകളിലുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്. സിനിമ കാണുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന അതി മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള്‍.
--

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: