2010, ഒക്‌ടോബർ 23, ശനിയാഴ്‌ച

29 . ഗാന്ധിജിയെ കാണൂകുട്ടികള്‍ക്ക് ഗാന്ധിജിയെ ഏറെ അറിയാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പുസ്തകം. '
എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ എന്‍റെ സന്ദേശം ' പറഞ്ഞ മഹാത്മജിയെ തന്നെ ചൈതന്യത്തിലും കാലക്രമത്തിലും പുസ്തകം പിന്തുടരുന്നു . ബാപ്പുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുപതോളം ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതയാണ്. .ചരിത്ര പാoത്തിനുമപ്പുറം രാഷ്ട്ര പിതാവിനെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അടുത്തറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ കൃതി . ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളും ചിന്തകളും കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ബാല പാഠമാണ് ഗാന്ധിജിയെ കാണൂ . സന്ധ്യാ റാവുവിന്റെഈ രചന മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തത് ജി . മോഹനകുമാരിയാണ്‌ .
നാലാം തരത്തിലെ 'സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ വഴികള്‍ 'എന്ന പാ0ത്തിനു സഹായകമാണ് ഈ കൃതി .ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ അവയുടെ കാലഗണന അനുസരിച്ച് ഉള്‍ക്കൊള്ളുവാനുള്ള തുടക്കത്തെയുംസഹായിക്കും.


ലോകത്തെ ഇത്രമാത്രം വശീകരിച്ച ഈ മനുഷ്യന്‍ ആരാണ്? ഏതാണ്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു മുന്പു ജനിച്ച ഈ മനു ഷ്യന്‍റെ വാക്കുകളും ചിന്തയും ഇന്നും സമകാലികമാണ്. പ്രചോദനത്തിന്‍റെ
സ്രോതസ്സാണ്
.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ