2010, ഒക്‌ടോബർ 3, ഞായറാഴ്‌ച

കുഞ്ഞു വായന


കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാനും പങ്കു വെക്കാനും ഒരു ശ്രമം
--

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ