2010, ഒക്‌ടോബർ 9, ശനിയാഴ്‌ച

14 കുഞ്ഞിക്കിളി


അമ്മക്കിളിയുടെ മധുരമുള്ള താരാട്ടു കേട്ടു ഉറങ്ങാതെ കുഞ്ഞിക്കിളി .രാത്രിയില്‍ ഒരു യാത്ര പോയി .അമ്മയറിയാതെ ,അമ്പിളി മാമനോടൊത്ത് . ആകാശം കാണാന്‍ പോയ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ .ഇ .എന്‍ .ഷീജയുടെ രചന .എന്‍ .ടി. രാജീവിന്റെ ചിത്രീകരണം. പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌മധുരിച്ചു നുണയാവുന്ന ഒന്നാണ് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ