2010, ഒക്‌ടോബർ 24, ഞായറാഴ്‌ച

30 . പുജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ


പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ഏവര്‍ക്കും അറിയാം .തീര്‍ച്ചയായും ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. ആ സംഭവത്തെ ഭാവനയില്‍ രൂപപ്പെടുത്തി നിര്‍മ്മിച്ച കഥയാണിത് .
മുച്ചു എന്ന വ്യാപാരി തക്ഷശിലക്ക് സമീപം താമസിച്ചിരുന്നു . പൂജ്യമില്ലാത്ത കാലത്തേ കണക്കെഴുത്തിനാല്‍ അയാള്‍ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു .ഒരു ദിവസം അടുത്ത ദിവസത്തെ വ്യാപാര ആവ്യശ്യത്തിനുവേണ്ടി എഴുതിയ കണക്കുകളില്‍ മഷി വീണു നശിക്കുന്നു .ഭാര്യയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഗീതവും മകളുടെ ചോദ്യവും മുച്ചുവിനു പുജ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാന്‍ സഹായമാവുന്നു . അറബി വ്യാപാരിയുമായി ഈ ആശയം മുച്ചു പങ്കുവെച്ചു .അയാള്‍ ഇത് ലോകത്തെ അറിയിച്ചു .
കുഞ്ഞുവായന മുന്‍പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ 'നിറങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച കുട്ടിയുടെ' ചിത്രീകരണം നടത്തിയ നീന സബ്നാനിയാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത് .All about nothing എന്ന പേരില്‍ അവര്‍ തയാറാക്കിയ ആനി മേഷന്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ രൂപാന്ദരമാണ് പുസ്തകം

.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ