2010, ഒക്‌ടോബർ 17, ഞായറാഴ്‌ച

22. മരങ്ങള്‍

മരങ്ങള്‍


പേര് സുചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഇതൊരു പര്സ്ഥിതി പുസ്തകം .കുട്ടികളെ ഏഷ്യ - പെസഫിക് രാജ്യങ്ങളിലെ മരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോപ്പം പരിസ്ഥിതി അവബോധവും ജനിപ്പിക്കും .ആകര്‍ഷകവും വ്യത്യസ്തവുമായ രൂപ കല്പന . ജൈവ വൈവ്യധ്യ വര്‍ഷത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഒരു മികച്ച സഹായിയാവും പുസ്തകം; പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രൈമറി നിലവാരത്തില്‍ ഉള്ളതല്ല .പരിസര പഠന ക്ലാസ്സിലെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം . ' മരത്തിന്റെ അപേക്ഷ' എന്ന കവിത ശ്രദ്ധേയമാണ് .പതിനെട്ടു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രചനകള്‍ ,ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തെ വൈവ്യധ്യമാക്കുന്നു. NBT പ്രസിദ്ധീകരണം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ