2010, ഒക്‌ടോബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

16 . ആനയും തുന്നല്‍ക്കാരനും
വാമൊഴിയായി നാം കേട്ടു പഠിച്ച തുന്നല്‍ക്കരന്റെയും ആനയുടെയും കഥ .വായന പരിശീലിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം .ചിത്രങ്ങള്‍ കുട്ടികളുടെ കഥ മെനയാനുള്ള കഴിവ് വളര്‍ത്തും.രണ്ടാം ക്ലാസ്സില്‍ ഈ പുസ്തകംപരിചയപ്പെടുത്തി . കുട്ടികള്‍ക്ക് കഥ നന്നായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്‌ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ അവതിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു . 'ഭേഷ് ,നന്നായി കുട്ടാ !'എന്നെ ആനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയായോ എന്ന ചോദ്യം നാലു പേരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് സഹായിച്ചു .രണ്ടോ മുന്നോ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പുസ്തകം കരുതി പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമെ വിജയിക്കൂ .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ